Mae Meic yn wasanaeth llinell gymorth sy’n darparu gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth ar gyfer plant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru.

Bydd Meic yn fodlon gwrando arnoch chi pan fydd neb arall yn gwneud hynny, gan gynnwys dod o hyd i wasanaethau yn eich ardal leol, a sut i ddelio â sefyllfa anodd.

Mae Meic yn gallu rhoi’r wybodaeth, y cyngor a’r cymorth sydd eu hangen arnoch i wneud newid cadarnhaol.

Mae Meic hefyd yn gallu cynnig cynrychiolaeth uniongyrchol pan rydych chi’n cael trafferth cael eich clywed neu’n cael trafferth siarad drosoch eich hun. Gallwn ni eich cefnogi drwy siarad â’ch ysgol neu wasanaethau/pobl eraill ar eich rhan.


Mae Meic yn cynnig cyngor ar wybodaeth ac eiriolaeth dros y ffôn, drwy neges wib neu neges destun.

17 Gorllewin Stryd Bute, Caerdydd CF10 5EP