Mae Llinell Gymorth i Ddynion yn wasanaeth llinell gymorth sy’n cynnig cymorth, gwybodaeth a chyngor i ddynion sy’n dioddef cam-drin domestig ac i’r rheini sy’n eu cefnogi, gan gynnwys ffrindiau, teulu a gweithwyr proffesiynol. Mae cyfleuster sgwrsio ar y we ar gael ar y wefan hefyd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma https://mensadviceline.org.uk/contact-us/