Mae Llinell Gymorth Anabledd Dysgu Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i’r gymuned anableddau dysgu ar hyd a lled Cymru. Mae croeso i bobl ag anabledd dysgu, aelod o’r teulu, ffrind neu weithiwr proffesiynol ddefnyddio’r gwasanaeth.

Mencap Cymru, G2/G3 Tŷ Menter, Navigation Park, Abercynon, Rhondda Cynon Taf, CF45 4SN