Rydyn ni’n darparu cymorth, cyngor ac eiriolaeth sy’n ymwneud â thai i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed er mwyn eu galluogi i fyw’n annibynnol yn y gymuned ar draws amrywiaeth o gyfnodau. Mae gan y prosiect y gallu i gefnogi 10 o bobl ifanc, a gellir ei ddarparu am hyd at ddwy flynedd.

236 Heol Holton
Y Barri
Bro Morgannwg
CF63 4HS