Mae Eiriolaeth Gorllewin Cymru yn cynnig gwasanaeth eiriolaeth annibynnol yn rhad ac am ddim i ofalwyr yn Sir Gaerfyrddin. Maen nhw’n darparu eiriolaeth i ofalwyr sy’n 18 oed neu’n hŷn, gan ofalu am y rheini sydd â phroblem iechyd meddwl. Mae hyn yn cynnwys gwybod eich hawliau, cysylltu a chael gafael ar wasanaethau, a sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed mewn sefyllfaoedd lle nad ydych chi’n teimlo bod rhywun yn gwrando arnoch chi.

36 – 38 Stryd Fawr
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2DA