Mae’r Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo ar Gydraddoldeb (Equality Advisory Support Service [EASS]) yn llinell gymorth rhad ac am ddim i unrhyw unigolyn sy’n meddwl ei fod wedi dioddef gwahaniaethu. Diben y llinell gymorth yw cynghori unigolion ar eu hawliau o fewn Deddf Cydraddoldeb 2010 ac awgrymu ffyrdd o ddatrys digwyddiadau yn anffurfiol.

Mae llinell gymorth EASS yn cynorthwyo unrhyw unigolyn sy’n meddwl ei fod wedi dioddef gwahaniaethu. Ni allwn gynghori cyflogwyr na darparwyr gwasanaeth.

FREEPOST EASS HELPLINE FPN6521