Ein cenhadaeth yw gwneud bywyd yn well i ofalwyr.

Rydyn ni’n darparu cyngor, gwybodaeth a chymorth arbenigol.
Rydyn ni’n cysylltu gofalwyr fel nad oes neb yn gorfod gofalu ar ei ben ei hun.
Rydyn ni’n ymgyrchu gyda’n gilydd dros newid parhaol.
Rydyn ni’n arloesi i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gyrraedd a chefnogi gofalwyr

Rydyn ni’n darparu gwybodaeth a chyngor ar ofalu, helpu gofalwyr i gysylltu â'i gilydd, ymgyrchu gyda gofalwyr dros newid parhaol, a defnyddio arloesedd i wella gwasanaethau.

Gofalwyr Cymru,
Uned 5
Llys Ynys Bridge
Caerdydd, CF15 9SS