Os oes gennych chi unrhyw broblem iechyd meddwl, gan gynnwys iselder, gorbryder neu broblemau iechyd meddwl mwy difrifol, gallwn ni eich cefnogi mewn cyfarfodydd neu i wneud cwynion. Gallwn ni hefyd wneud galwadau ffôn neu ysgrifennu llythyrau ar eich rhan.

Mae ein gwasanaeth eiriolaeth yn rhad ac am ddim ac yn gwbl gyfrinachol

Elusen Eiriolaeth Iechyd Meddwl Eiriol
Llawr Cyntaf
59 Heol y Brenin
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA31 1BA