Mae Canolfan Dewis Byw Annibynnol yn fudiad elusennol, ac mae wedi ymrwymo i gefnogi pobl anabl, a’u galluogi i fyw’n annibynnol, a rhoi ‘dewis’ iddynt.

Ystafelloedd 4 a 5, 1 a 2 Melin Corrwg, Glan-bad. Pontypridd CF37 5BE