Mae Cynnal yn wasanaeth cwnsela cyfrinachol rhad ac am ddim sydd ar gael ledled Cymru ar gyfer holl aelodau’r Glerigiaeth, Gweinidogion Crefydd a’u teuluoedd.

96-98 Stryd Neville, Glan-yr-afon, Caerdydd, CF11 6LS