Mae Advicelink Cymru yn cynnig cyngor gyda sicrwydd ansawdd ar fudd-daliadau llesiant, dyled, cyflogaeth, addysg, tai, mewnfudo a gwahaniaethu. Nod y gwasanaeth yw helpu pobl i gael gafael ar y cyngor iawn, ar yr adeg iawn a’i gwneud yn haws iddynt gael gafael ar wasanaethau eto os oes angen rhagor o gymorth arnynt—boed hynny’n ymwneud â’r un mater neu rywbeth newydd.

Cyngor ar Bopeth, 119 Broad Street, Y Barri, CF62 7TZ