Fel Comisiynydd, fy ngwaith i yw bod yn warcheidwad i genedlaethau’r dyfodol. Mae hyn yn golygu helpu cyrff cyhoeddus a’r rheini sy’n gwneud polisïau yng Nghymru i feddwl am yr effaith tymor hir y mae eu penderfyniadau yn ei gael.

Tramshed Tech
Stryd Pendyris
Caerdydd
CF11 6BH