Rydyn ni am i Gymru gael ei chydnabod fel y wlad orau yn y byd i bobl ag anabledd dysgu gael byw, dysgu a gweithio ynddi.

Rydyn ni’n chwarae rhan unigryw yn y gwaith o wireddu hyn – drwy ein gwasanaethau ein hunain, gweithio mewn partneriaeth â mudiadau eraill, a dylanwadu ar bolisi.

41 Cilgant Lambourne, Parc Busnes Caerdydd, Llanisien, Caerdydd
CF14 5GG