Anabledd Cymru yw cymdeithas genedlaethol mudiadau pobl anabl yng Nghymru, ac mae’n ymdrechu i sicrhau hawliau a chydraddoldeb i bob unigolyn anabl.

Tŷ Brydon, Bloc B, Parc Busnes Caerffili, Van Road, Caerffili
CF83 3ED