Pob blwyddyn rydym yn cyhoeddi coflyfr sy’n canolbwyntio ar achosion yr ydym ni wedi ymdrin â nhw sydd ag elfen hawliau dynol neu gydraddoldeb ynddyn nhw.

Gwelwch a lawrlwythwch ein Coflyfrau diweddaraf isod.