Rydym yn cynnal ymchwiliadau ‘ar ein liwt ein hunain’ lle mae tystiolaeth yn awgrymu y gall fod methiant systemig mewn gwasanaeth neu gamweinyddu. Mae ymchwiliadau ar ei liwt ei hun ehangach yn ymchwiliadau annibynnol nad ydynt yn ymwneud â chwyn a wneir gan unigolyn. Rydym yn cyhoeddi canfyddiadau ac argymhellion ein hymchwiliadau ar ein liwt ein hunain ehangach a gellir darllen yr adroddiadau yma.

Rydym hefyd yn monitro’r gwaith o weithredu’r argymhellion a wneir yn dilyn ymchwiliad ar ei liwt ei hun ehangach. Darllenwch ein hadroddiad dilynol cyntaf, Adolygiad Digartrefedd: Ailymweld, isod: