Ffurflen ar-lein i adolygu penderfyniad gan yr Ombwdsmon am gŵyn yn ymwneud â chorff cyhoeddus arall

1Cam 1
2Cam 2
3Cam 3
4Cam 4

Adran A – Eich Manylion
Yn arferol, dylai'r person sydd wedi gwneud y gŵyn am y corff cyhoeddus neu sydd wedi cael y broblem gyda'n gwasanaeth, lenwi'r ffurflen hon. Os ydych yn llenwi'r ffurflen ar ran rhywun arall, os gwelwch yn dda cwblhewch Adran B hefyd.

Enw
Cyfeiriad
E-bost
Os ydych yn darparu cyfeiriad ebost, byddwn fel arfer yn ei ddefnyddio ar gyfer gohebiaeth.