​Fel Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, cefais y fraint wirioneddol o dderbyn gwahoddiad i’r Angladd Gwladol ac roeddwn yn falch o fod yn Abaty Westminster ddoe i dalu fy mharch a diolch i’r Frenhines Elizabeth II am ei theyrnasiad hir a’i gwasanaeth i’r wlad hon.


Michelle Morris

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru