Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi lansio ei offeryn diweddaraf – ‘Ein Canfyddiadau’.

Bydd aelodau’r cyhoedd bellach yn gallu pori neu chwilio adroddiadau a chanlyniadau ymchwiliadau diweddaraf.

Cliciwch yma i ddefnyddio Ein Canfyddiadau.