Heddiw mae’r Ombwdsmon wedi cyhoeddi ei Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol ar gyfer 2020/21, ‘Cyflawni Cyfiawnder’.

Cliciwch yma i ddarllen yr Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol ar gyfer 2020/21.

Cliciwch yma i ddarllen yr Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol ar gyfer 2020/21 – Crynodeb Gweithredol.