Rydym bellach wedi cyhoeddi ein Hadroddiad Blynyddol 2019/20. Rydym yn falch o gyflwyno rhywfaint o dueddiadau a allai ddangos gwelliant mewn arfer gan gyrff yn ein hawdurdodaeth.

Am ragor o wybodaeth am ein gwaith y llynedd, darllenwch ein hadroddiad llawn, crynodeb gweithredol neu Hawdd ei Ddarllen.