Rydym yn awr yn ymgynghori ar adroddiad ddrafft ar ôl y flwyddyn gyntaf o weithredu’r Cynllun, ynghyd a’r camau a fydd yn cael eu cymryd yn 2020/21.

Rydym yn enwedig o awyddus i glywed:

  • a yw ein Hamcanion Cydraddoldeb yn dal yn gyfredol a pherthnasol
  • ydy’r camau arfaethedig yn briodol
  • oes angen arnom ystyried camau eraill.

Gellir rhannu unrhyw sylwadau gyda Ania Rolewska (Pennaeth Polisi) (ania.rolewska@ombwdsmon.cymru / 07960 921 959)

Byddwn yn ddiolchgar am unrhyw sylwadau erbyn 9 Gorffennaf 2020.

Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb 2019 20 a chamau gweithredu 2020 21 DRAFFT