Mae’r ymchwiliad yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd heb gysylltu â nhw eto ac sydd wedi cael gwaed heintiedig neu gynhyrchion gwaed heintiedig. Gall unrhyw un sydd wedi’u heffeithio gysylltu ag ymchwilydd arweiniol yr Ymchwiliad, Mr Michael Moore. Ei rif ffôn yw 07923 382 089 a’i gyfeiriad e-bost yw mike.moore@infectedbloodinquiry.org.uk