Mae’r ymgynghoriad bellach ar gau ar yr egwyddorion a gweithdrefnau sy’n gysylltiedig â’r pwerau a grëwyd gan Ddeddf yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019.