Dewis eich iaith
Cau

Ymgynghoriad bellach ar agor

Mae’r ymgynghoriad bellach ar agor ar yr egwyddorion a gweithdrefnau sy’n gysylltiedig â’r pwerau a grëwyd gan Ddeddf yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) 2019. Mae’r Ddeddf newydd yn caniatáu ymchwiliadau ‘ar ei liwt ei hun’ ac yn creu’r Awdurdod Safonau Cwynion yng Nghymru. Cliciwch yma i weld y dogfennau.

Anfonwch unrhyw sylwadau i cyfathrebu@ombwdsmon.cymru

Mae’r ymgynghoriad yn cau ar 30 Medi 2019.