Cynhaliodd yr Ombwdsmon ddwy seminar yr wythnos diwethaf (13-14 / 06/2019) ar gyfer cyrff yn ei awdurdodaeth. Mae’r sleidiau ar gael yma.