Dewis eich iaith
Cau

Ar 29 Gorffennaf 2011, fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru Polisi Pryderon a Chwynion Enghreifftiol ynghyd â Chanllawiau. Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru yn annog darparwyr gwasanaethau cyhoeddus i fabwysiadu’r polisi a chanllawiau o fewn eu cyrff nhw eu hunain. Mae’r ddogfen a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ar gael drwy glicio ar y linc isod.

Polisi Pryderon a Chwynion Enghreifftiol a Chanllawiau