Dewis eich iaith
Cau

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi’r canllawiau a’r polisïau canlynol:

Cliciwch yma i weld fersiwn ar-lein o Orchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) 2008.

Mae Un Llais Cymru wedy cyhoeddi Model Brotocol Datrysiadau Lleol ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned:

Canllaw Cynghorwyr i rol Ombwdsmon