Dewis eich iaith
Cau

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd : Cyngor Caerdydd

Dyddiad yr Adroddiad

25/10/2021

Pwnc

Yr Amgylchedd ac Iechyd yr Amgylchedd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202104399

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Caerdydd

Cwynodd Mr X nad oedd y Cyngor wedi ymateb i’w gŵyn am yr amser a gymrodd i ateb ei e-byst ynghylch mater yn ymwneud â chais am groesfan pafin.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai’r Cyngor roi ymateb ysgrifenedig i Mr X (o fewn tair wythnos) yn cynnwys ymddiheuriad am yr oedi cyn ymateb.

Roedd yr Ombwdsmon yn ystyried bod hyn yn datrys y gŵyn yn briodol yn lle cynnal ymchwiliad.

Yn ôl