Dewis eich iaith
Cau

Ymdrin â chwynion : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

10/06/2022

Pwnc

Ymdrin â chwynion

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200124

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Mr X nad oedd wedi cael ymateb i gŵyn a godwyd ym mis Medi 2021.

Wrth ystyried y gŵyn hon, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus bod y Bwrdd Iechyd wedi methu â chwblhau ei ymchwiliad yn unol â chanllawiau Gweithio i Wella .

Mae wedi cytuno i gwblhau’r mater a chyhoeddi ei ymateb erbyn 9 Gorffennaf 2022 fan bellaf. Roedd yr Ombwdsmon yn barod i dderbyn y datrysiad hwn fel ffordd arall o ymchwilio i’r gŵyn.

Yn ôl