Dewis eich iaith
Cau

Y dreth cyngor : Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Dyddiad yr Adroddiad

01/03/2022

Pwnc

Y dreth cyngor

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107135

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Cwynodd Mr X am y ffordd y deliodd y Cyngor â’i gŵyn ynghylch atebolrwydd treth Cyngor. Dywedodd nad oedd wedi cael ei ystyried o dan bolisi cwynion ffurfiol y Cyngor.
Canfu’r Ombwdsmon nad oedd y Cyngor wedi ystyried y gŵyn o dan ei bolisi cwynion. Ceisiodd a chafodd gytundeb y Cyngor i wneud hynny ac ymateb i Mr X yn briodol.

Yn ôl