Dewis eich iaith
Cau

Uniondeb : Cyngor Bwrdeistref Siriol Pen-y-bont ar Ogwr

Dyddiad yr Adroddiad

06/06/2022

Pwnc

COD - Uniondeb

Canlyniad

COD

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100665

Math o Adroddiad

COD - Cyfeiriwyd at Bwyllgor Safonau

Corff Perthnasol

Cyngor Bwrdeistref Siriol Pen-y-bont ar Ogwr

Derbyniodd swyddfa’r Ombwdsmon gŵyn bod Aelod  o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (“y Cyngor”) wedi torri’r Cod Ymddygiad.

Cyfeiriwyd yr adroddiad ar yr ymchwiliad at Swyddog Monitro Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i’w ystyried gan Bwyllgor Safonau’r Cyngor. Caiff y crynodeb hwn ei ddiweddaru yn dilyn penderfyniad y Pwyllgor Safonau.

Yn ôl