Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddygol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Dyddiad yr Adroddiad

15/08/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202202701

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddygol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Cwynodd Miss X, er iddi godi ei phryderon gyda’r Feddygfa, ei bod yn dal i aros am ymateb terfynol er gwaethaf yr addewidion y byddai’n cael ymateb.

Gan fod yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Miss X wedi cael ymateb i’w phryderon eto, fe gysylltodd â’r Feddygfa. Yn hytrach na chynnal ymchwiliad, cytunodd y Practis Meddyg Teulu i ymateb i bryderon Miss X erbyn 23 Awst 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon hyn fel datrysiad i gŵyn Miss X.

Yn ôl