Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

22/06/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Ni Chadarnhawyd

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202105165

Math o Adroddiad

Adroddiad nid er budd y cyhoedd wedi'i gyhoeddi: y gŵyn heb ei chadarnhau

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Mr X am y gofal a’r driniaeth a gafodd gan Feddygfa Meddygon Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Yn benodol, cododd Mr X bryderon am y gofal a’r driniaeth a gafodd mewn perthynas â rheoli poen cronig a lleihau dos ei opioid dyddiol; problemau gyda’r coluddyn; a phroblemau gyda’r asgwrn cefn a’r greuan.

Canfu’r ymchwiliad fod y gofal a’r driniaeth a gafodd Mr X yn rhesymol ym mhob elfen.

Ni wnaeth yr Ombwdsmon gadarnhau’r cwynion. Gan na nodwyd unrhyw fethiant, ni wnaeth yr Ombwdsmon unrhyw argymhellion ynghylch y gŵyn hon.

Yn ôl