Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu : Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dyddiad yr Adroddiad

08/04/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Meddyg Teulu

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200063

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis Meddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cwynodd Mr X, er iddo wneud cwyn ffurfiol i’r Feddygfa ym mis Tachwedd 2021 ynglŷn â’r ffaith nad oedd ei gofnodion meddygol yn cael eu trosglwyddo, nad oedd wedi cael ymateb.

Roedd yr Ombwdsmon yn pryderu nad oedd Mr X wedi derbyn ymateb eto a chysylltodd â’r Feddygfa. Yn hytrach na chynnal ymchwiliad, cytunodd y Meddyg Teulu i roi ymateb ffurfiol i bryderon Mr X erbyn 15 Ebrill 2022. Cytunodd y Feddygfa hefyd i ymddiheuro i Mr X am yr oedi cyn ymateb .

Yn ôl