Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd : Practis deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

27/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty; Deintydd

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200241

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Practis deintyddol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Ms X i’r Practis ar ran Ms Y ar 14 Rhagfyr 2021. Cwynodd Ms X wrth yr Ombwdsmon ar 6 Ebrill 2022 gan fod y Practis wedi methu ag ymateb i’r gŵyn.

ysylltodd yr Ombwdsmon â’r Practis gan ei bod yn bryderus ynglŷn â faint o amser y mae wedi’i gymryd i gwblhau ei ymchwiliad. Cytunodd y Practis i gyflwyno ymddiheuriad ac ymateb erbyn 31 Mai 2022 fan bellaf yn hytrach na bod yr Ombwdsmon yn cynnal ymchwiliad.

Yn ôl