Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Dyddiad yr Adroddiad

28/04/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol tu allan i Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202005973

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Meddyg Teulu, neu cyn-Feddyg Teulu yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Diffyg ymateb i gŵyn ar ran meddyg teulu.

Yn ôl