Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

23/11/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202103698

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Ms X am y gofal a’r driniaeth wael a ddarparwyd gan y Bwrdd Iechyd, a dywedodd nad oedd wedi derbyn ymateb i’w chŵyn a wnaed ym mis Ionawr 2021.

Wrth ystyried y gŵyn, roedd yr Ombwdsmon yn bryderus y cafwyd oedi sylweddol a bod Ms X wedi wynebu anghyfleustra oherwydd gweithredoedd y sefydliad. Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r mater heb ymchwiliad, ac wrth setlo’r gŵyn, cytunodd y Bwrdd Iechyd i,

Erbyn 10 Rhagfyr 2021

a) Roi ymateb i gŵyn Ms X

b) Rhoi taliad ex-gratia o £250.00 i Ms X i gydnabod yr oedi a’r cyfathrebu gwael.

Yn ôl