Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

02/08/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202101442

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Miss M am yr oedi cyn gwneud diagnosis o ganser yr ofari, a’r methiannau yng ngohebiaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (“y Bwrdd Iechyd”) â hi.

Cytunodd y Bwrdd Iechyd i gyfarwyddo arbenigwr clinigol annibynnol, gyda mewnbwn gan Miss M, i adolygu’r gwaith o reoli ei gofal. Cytunodd hefyd i ystyried unrhyw fethiannau a nodwyd ar gyfer gwneud iawn (mewn proses debyg i honno, sydd wedi’i chynnwys yn y broses gwyno), ac i weithredu ar unrhyw ddysgu neu argymhellion a wnaed mewn perthynas â thriniaeth Miss M neu ar gyfer cleifion yn y dyfodol. Cytunodd y Bwrdd Iechyd i ddrafftio’r llythyr cyfarwyddyd ar gyfer cytundeb Miss M o fewn 10 diwrnod gwaith, gan nodi bod y broses yn debygol o gymryd tua 3 mis.

Yn ôl