Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Dyddiad yr Adroddiad

21/03/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207820

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cwynodd Mr W nad oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi trefnu cyfarfod i drafod ei gŵyn ddilynol ynghylch diagnosis anghywir.

Penderfynodd yr Ombwdsmon fod y Bwrdd Iechyd wedi oedi i drefnu cyfarfod a bod hyn wedi achosi anhwylustod a rhwystredigaeth i Mr W. Penderfynodd yr Ombwdsmon setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Ceisiodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro i Mr W fel dewis arall yn lle cyfarfod, ac i roi ymateb ysgrifenedig iddo i’r gŵyn o fewn 4 wythnos.

Yn ôl