Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dyddiad yr Adroddiad

04/08/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Setliadau gwirfoddol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107807

Math o Adroddiad

Setliadau gwirfoddol

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cwynodd Ms A nad oedd llythyr clinig y Niwrolegydd at y Meddyg Teulu yn adlewyrchiad cywir o’r ymgynghoriad dros y ffôn a gafodd gydag ef na’r cynllun triniaeth feddygol y cytunwyd arno. Cwynodd hefyd am gywirdeb ymateb y Bwrdd Iechyd i’r gŵyn o ran agweddau ar yr ymgynghoriad.

Roedd y Niwrolegydd yn derbyn bod recordiad sain Ms A o’r ymgynghoriad yn gywir. Cytunodd y Bwrdd Iechyd â chynnig yr Ombwdsmon i setlo drwy ymddiheuro i Ms A am y gwallau yn ei ymateb i’r gŵyn a’i fod yn atgoffa clinigwyr ynghylch yr angen i gofnodi ymgynghoriadau â chleifion yn gywir.

Yn ôl