Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dyddiad yr Adroddiad

13/04/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202207970

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cwynodd Mr A i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro am ofal a thriniaeth a roddwyd iddo pan gafodd ei dderbyn i’r Adran Achosion Brys ym mis Medi 2022.

Yn ôl yr Ombwdsmon, er bod y Bwrdd Iechyd wedi darparu ymateb boddhaol i’r rhan fwyaf o’r pryderon a godwyd gan Mr A, nid oedd y Bwrdd Iechyd wedi darparu ymateb boddhaol o ddau fater a godwyd.

Cysylltodd yr Ombwdsmon â’r Bwrdd Iechyd ac er mwyn datrys cwyn Mr A, cytunodd i ddarparu ymateb ysgrifenedig pellach iddo, gan roi sylw penodol i’r ddau fater na chafodd sylw, o fewn 20 diwrnod gwaith.

Yn ôl