Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Dyddiad yr Adroddiad

23/06/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107999

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Cwynodd Ms A am y gofal a’r driniaeth a ddarparwyd i’w diweddar bartner pan gafodd ei dderbyn yn Ysbyty Athrofaol Cymru yn dioddef o COVID-19 difrifol ym mis Rhagfyr 2020. Cwynodd hefyd nad oedd wedi derbyn copi o’r Adroddiad Adolygu Marwolaethau ac nad oedd cyfarfod wedi’i drefnu i’w drafod.

Nid oedd yr Ombwdsmon o’r farn ei bod yn rhesymol defnyddio disgresiwn wrth ystyried bod y gŵyn wedi pasio terfynau amser. Ond, penderfynodd setlo’r materion eraill.

Gofynnodd a chafodd gytundeb y Bwrdd Iechyd i ddarparu’r dogfennau sy’n weddill ac i drefnu cyfarfod o fewn pythefnos i gyhoeddi’r penderfyniad.

Yn ôl