Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

16/11/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202203909

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Ms A nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymchwilio’n llawn nac wedi ymateb i’w phryderon am y gofal a’r driniaeth a roddwyd i’w diweddar chwaer.

Roedd yr Ombwdsmon yn pryderu er bod y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i rai o bryderon Ms A, nad oedd wedi ymchwilio nac ymateb i bryderon sylweddol eraill roedd wedi’u mynegi pan gafodd gopi o gofnodion meddygol ei diweddar chwaer ac adroddiad yr Archwilydd Meddygol.

Gofynnodd a chafodd yr Ombwdsmon gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymchwilio ac i ymateb i’r pryderon hynny o fewn 3 mis.

Yn ôl