Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

25/10/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202204219

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Miss X nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi rhoi ymateb iddi i’w chŵyn a gyflwynodd ym mis Mawrth 2022.

Wrth wneud ymholiadau gyda’r Bwrdd Iechyd, hysbyswyd yr Ombwdsmon bod yr ymateb yn ei gamau olaf. Roedd yr Ombwdsmon yn poeni am yr oedi a bod camau’r Bwrdd Iechyd wedi achosi anhwylustod i Miss X ac fel dewis arall yn lle ymchwiliad, gofynnodd i’r Bwrdd Iechyd ymddiheuro i Miss X a rhoi ymateb i’w chŵyn o fewn 10 diwrnod gwaith.

Yn ôl