Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

13/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200255

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Ms X nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i’w chwyn am y gofal a’r driniaeth a roddwyd i’w diweddar chwaer.
Penderfynodd yr Ombwdsmon y dylai’r Bwrdd Iechyd ddarparu i Ms X ymateb ysgrifenedig o sylwedd (cyn pen 3 wythnos) i roi sylw i’w phryderon. Rhaid iddo hefyd gynnig ymddiheuriad iddi ynghyd ag eglurhad am yr oedi.

Barnai’r Ombwdsmon fod hwn yn ateb priodol i’r gŵyn yn hytrach na chynnal ymchwiliad.

Yn ôl