Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

11/05/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202200554

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Mr X, er iddo gyflwyno cwyn ffurfiol i’r Bwrdd Iechyd ym mis Hydref 2021, nad oedd y Bwrdd Iechyd eto wedi ymateb i’w bryderon.

Roedd yr Ombwdsmon yn bryderus nad oedd Mr X eto wedi cael ymateb i’w bryderon a chysylltodd â’r Bwrdd Iechyd. Yn hytrach na chynnal ymchwiliad, cytunodd y Bwrdd Iechyd i ddarparu i Mr X lythyr o ymddiheuriad am yr oedi erbyn 31 Mai 2022, a hefyd gyflwyno ymateb ysgrifenedig i’w bryderon erbyn 30 Mehefin 2022. Derbyniodd yr Ombwdsmon fod hyn yn bodloni cwyn Mr X.

Yn ôl