Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Dyddiad yr Adroddiad

03/08/2021

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202100869

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cwynodd Mr A am agweddau ar ofal a thriniaeth ei ddiweddar fab. Wrth ystyried y gŵyn, nododd yr Ombwdsmon nad oedd Mr A eto wedi cael ymateb llawn i’w gŵyn gan y Bwrdd Iechyd.

Er mwyn setlo’r gŵyn, cytunodd y Bwrdd Iechyd i gwblhau ei ymchwiliad i bryderon Mr A a rhoi ymateb iddo o fewn 20 diwrnod gwaith.

Yn ôl