Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

19/05/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202300731

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cwynodd Ms A bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi methu darparu ymateb i’w chwyn a gyflwynodd ym Medi 2022.

Penderfynodd yr Ombwdsmon y bu oedi yn ymateb y Bwrdd Iechyd a achosodd anghyfleustra a rhwystredigaeth i Ms A. Penderfynodd yr Ombwdsmon i setlo’r gŵyn heb ymchwiliad.

Gofynnodd yr Ombwdsmon a chafodd gytundeb y Bwrdd Iechyd i ymddiheuro i Ms A a chyhoeddi’r ymateb i’r gŵyn o fewn 3 wythnos.

Yn ôl