Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

10/02/2023

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Cadarnhawyd yn llawn neu yn rhannol

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202205884

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cwynodd Miss I fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi methu ag ymateb i’r gŵyn a wnaeth ym mis Chwefror 2022.

Casglodd yr Ombwdsmon nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i’r gŵyn a bod oedi wedi bod gydag adnabod bod angen cael caniatâd i dderbyn cofnodion meddygol gan fwrdd iechyd arall.

Gofynnodd a derbyniodd yr Ombwdsmon gytundeb y Byrddau Iechyd i roi diweddariadau misol i Miss I.

Yn ôl