Dewis eich iaith
Cau

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty : Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dyddiad yr Adroddiad

28/03/2022

Pwnc

Triniaeth Glinigol mewn Ysbyty

Canlyniad

Datrys yn gynnar

Rhif Cyfeirnod yr Achos

202107150

Math o Adroddiad

Datrys yn gynnar

Corff Perthnasol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cwynodd Ms X nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i’r gŵyn yr oedd wedi ei chyflwyno ym mis Tachwedd 2019 am driniaeth ei chwaer yn yr ysbyty.
Yn fuan ar ôl i’r gŵyn gael ei chyflwyno i’r Ombwdsmon, fe wnaeth y Bwrdd Iechyd ymateb o’r diwedd i Ms X, gyda’r ymateb ysgrifenedig yn cynnwys cynnig o iawndal ariannol mewn perthynas â’r methiannau cydnabyddedig mewn gofal. Fodd bynnag, canfu’r Ombwdsmon fod y ffordd yr ymdriniwyd â’r gŵyn wedi bod yn annigonol o ran prydlondeb a chyfathrebu â’r achwynydd ynghylch yr oedi wrth ymateb. Gofynnodd yr Ombwdsmon i’r Bwrdd Iechyd roi ymddiheuriad ysgrifenedig i Ms X am ddelio’n wael â’r gŵyn, ynghyd â thaliad o £250 i gydnabod yr amser a’r drafferth y gellid bod wedi ei hosgoi. Cytunodd y Bwrdd Iechyd i wneud hynny o fewn 10 diwrnod gwaith. Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hyn yn setliad addas ac felly ni ymchwiliodd i’r gŵyn. Cwynodd Ms X nad oedd y Bwrdd Iechyd wedi ymateb i’r gŵyn yr oedd wedi ei chyflwyno ym mis Tachwedd 2019 am driniaeth ei chwaer yn yr ysbyty.
Yn fuan ar ôl i’r gŵyn gael ei chyflwyno i’r Ombwdsmon, fe wnaeth y Bwrdd Iechyd ymateb o’r diwedd i Ms X, gyda’r ymateb ysgrifenedig yn cynnwys cynnig o iawndal ariannol mewn perthynas â’r methiannau cydnabyddedig mewn gofal. Fodd bynnag, canfu’r Ombwdsmon fod y ffordd yr ymdriniwyd â’r gŵyn wedi bod yn annigonol o ran prydlondeb a chyfathrebu â’r achwynydd ynghylch yr oedi wrth ymateb. Gofynnodd yr Ombwdsmon i’r Bwrdd Iechyd roi ymddiheuriad ysgrifenedig i Ms X am ddelio’n wael â’r gŵyn, ynghyd â thaliad o £250 i gydnabod yr amser a’r drafferth y gellid bod wedi ei hosgoi. Cytunodd y Bwrdd Iechyd i wneud hynny o fewn 10 diwrnod gwaith. Roedd yr Ombwdsmon o’r farn bod hyn yn setliad addas ac felly ni ymchwiliodd i’r gŵyn.

Yn ôl